Nya Styrelsen

Hälla GK:s Styrelse

Paul Bjurling  – Ordförande
mail:ordf@hallagk.se
tel: 070-655 05 72

Christer Pettersson, Vice Ordförande

Lasse Högberg – kassör

Helen Jansson –  web-ansvarig
mail:web@hallagk.se

Henry Lager och Annika Kroon –   tävlingsansvariga

Ewa Eidhagen, sekreterare

Carina Berglin – marknadsansvarig

Stig Nordin – revisor

Valberedningen
Christer Pettersson( sammankallande )
Roine Hellgren

Avtackning tidigare ordförande Jerry Hallsten

 

Årsmöte 2024