Vi vill gärna stimulera familjegolfen och tar därför emot gäster utan grönt kort. Ett krav av säkerhetsskäl är dock att en i sällskapet har grönt kort, dvs hcp 54.

 1. Betalning och registrering ska alltid ske innan spel.
 2. Alla spelare måste ha egna klubbor i egen golfbag. Har du inga klubbor går det bra att hyra i shopen.
 3. Det får högst vara fyra spelare i bollen.
 4. Vid köbildning ska tre- och fyrbollar skapas.
 5. Pegränna gäller alla tider på dygnet.
 6. För att få bra flyt i spelet gäller max 4 slag över hålets par. Därefter måste bollen tas upp. Räkna 5 över par.
 7. Vid borttappad boll, leta högst 2 minuter. Om bakomvarande par väntar, släpp förbi dem och leta i högst 4 minuter till.
 8. Övningsspel med flera bollar på banan är ej tillåtet.
 9. Nedslagsmärken på green skall alltid lagas. Du är skyldig att ha med dig greenlagare. Regelbundna kontroller av detta utföres.
 10. Lägg alltid tillbaka uppslagen torv.
 11. Rangebollar får ej användas på 9-hålsbanan eller övningsområdet.
 12. Spel i baddräkt eller med bar överkropp tillåts ej.
 13. Vagnar och bagar får ej ställas på green.
 14. På greenerna får endast putter användas.

Tänk alltid på säkerheten, spela inte om det finns risk att träffa en annan spelare. Banarbetare har alltid företräde! Varna om du är osäker, ropa ”fore” om så behövs.