Driving Range

Betalkort eller rangekort  i bollmaskinen
Närmare 40 utslagsplatser
Fem platser under tak
Målgreener och avståndsskyltar
Belysning