Kansli

Telefontid: Må-Fr 9-13.45

Hälla GK

Tel. 021-38 06 55
mail:info@hallagk.se
mail:ordf@hallagk.se

Hälla Golfanläggning   –  9-hål Pay & Play, Drivingrange, Äventyrsminigolf, Golfverkstad, Shop & Cafe

Hälla Motet
721 35 Västerås

Tel. 021 – 14 14 44
Banägare, Janne Lundgren
tel: 0708 – 773 324
mail:jc@hallagolf.se

Hälla GK:s Styrelse

Paul Bjurling  – Ordförande
mail:ordf@hallagk.se
tel: 070-655 05 72

Christer Pettersson, Vice Ordförande

Lasse Högberg – kassör

Helen Jansson –  web-ansvarig
mail:web@hallagk.se

Henry Lager  –   tävlingsansvarig

Ewa Eidhagen, sekreterare

Carina Berglin – suppleant, marknadsansvarig

Annika Kroon – ledamot

Stig Nordin – revisor

Valberedningen
Christer Pettersson( sammankallande )
Roine Hellgren

 

Hälla GK’s stadgar

PRO

Mikael Leander

email: pro@hallagk.se
tel: 073-3869731