H75

TILL ALLA 75 +ARE
Ja det börjar dra ihop sig till nytt spel i 75 serien.
Reglerna är såvitt jag vet de samma som förra säsongen.
Att delta kostar 180 kronor, varav 100 tillfaller arrangerande klubb, och 80 till priser.
Du får vara 75 år och över detta samt ha ett handicap på 40,0 och neråt.
6 spelare tas ut till varje tävling varav 4 bästa resultat räknas i tävlingen.
Jag kommer i likhet med tidigare år att sätta upp anmälningslista på klubben någon vecka innan start.
Spel enligt följande:
Måndag den 6 maj 2024         Köpings GK
Måndag den 20 maj 2024        Strömsholm
Måndag den 10 juni 2024          Fullerö GK
Måndag den 17 juni 2024          Hälla GK
Måndag den 12 augusti 2024      Orresta GK
Måndag den 26 augusti 2024       Tortuna GK
Måndag den 2 september 2024   Surahammars GK
Måndag den 9 september 2024   Sala GK
När det är dags är ni välkomna med er ansökan om deltagande.
Med vänliga hälsningar
Stig Nordin
076 653 1079