Årsmöte 2024

Inbjudan till Årsmöte i Hälla GK 2024

Styrelsen i Hälla GK välkomnar dig till klubbens årsmöte.

Årsmötet hålls Lördag 16/3 kl.11.00

Platsen är: Bellevuestadion, Västerås

OBS! Obligatorisk anmälan.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till:ordf@hallagk.se senast 10/3 2024.
För att deltaga i årsmötet skall medlemsavgiften för 2024 vara betald senast den 28/2 2024 vilket är avstämningsdatum för röstlängden.

Har du förslag eller motioner du vill skall tas upp på mötet eller förslag till val av ordförande, styrelseledamöter, revisor, valberedning skall dessa vara styrelsen tillhanda senast den 28/2 2024 till adressen:ordf@hallagk.se

Vill du ha årsmöteshandlingarna på mail, dom finns tillgängliga ca: 1 vecka innan årsmötet, var snäll och maila då till: ordf@hallagk.se

Varmt välkomna
Styrelsen i Hälla GK

Påminnelse medlemsavgift
För dig som ännu inte betalat din medlemsavgift för 2024 är det hög tid nu för att du skall behålla din inloggning till golf.se, samt få deltaga på årsmötet.

Saknar du fakturan eller har andra frågor så skicka ett mail till
info@hallagk.se eller ring kansliet på 021 – 38 06 55.

Du som är medlem, se till att du har rätt e-post adress registrerat på dina sidor på golf.se, det är där vi hämtar alla uppgifter för våra utskick.