Årsmöte 2022

Inbjudan till Årsmöte i Hälla GK 2022

Styrelsen i Hälla GK välkomnar dig till klubbens årsmöte.

Årsmötet hålls Torsdag 24/3 kl.18.00

Platsen är: Bellevuestadion, Västerås

OBS! Obligatorisk anmälan.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till:ordf@hallagk.se senast 20/3.
För att deltaga i årsmötet skall medlemsavgiften för 2022 vara betald
senast den 1/3 2022 vilket är avstämningsdatum för röstlängden.

Har du förslag och motioner du vill skall tas upp på mötet eller förslag
till val av ordförande, styrelseledamöter, revisor, valberedning skall
dessa vara styrelsen tillhanda senast den 1/3 2022 till adressen:
ordf@hallagk.se

Vill du ha årsmöteshandlingarna på mail, dom finns tillgängliga 1 vecka
innan årsmötet, var snäll och maila då till: ordf@hallagk.se

Varmt välkomna

Styrelsen i Hälla GK

Påminnelse medlemsavgift

För dig som ännu inte betalat din medlemsavgift för 2022 är det hög tid
nu för att du skall behålla din inloggning till golf.se, samt få deltaga på årsmötet.

Saknar du fakturan eller har andra frågor så skicka ett mail till
info@hallagk.se
eller ring kansliet på 021 – 38 06 55.