LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR SAMT ORDNINGSFÖRESKRIFTER  FÖR HÄLLA GOLFKLUBB 2021

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
 2. Out of bounds definieras av linjen mellan vita pinnar som bland annat finns mot drivingrange och östra gärdet.

 

 1. Pliktområden (Regel 17)

Alla omarkerade diken är röda pliktområden. Gränsen till pliktområdet går där marken bryter av ned mot diket.

 

 1. Green (Regel 13)
 2. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

De unga träden identifierade av orange band, stödpinne eller blå pinne med grön topp är spelförbudszoner:

 • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

 1. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 2. Dräneringar fyllda med sand/grus.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Avståndsvippor på fairway som markera avstånd till greenens mitt.

 

 1. 6. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
 3. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till helgtävling måste göras senast klockan 18.00 onsdag före tävlingen. Anmälan görs i GIT eller på särskilt anmälningsformulär i shopen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning efter anmälan på nätet. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 79.

 

 1. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker särspel på hål 1, upprepade gånger tills en vinnare korats. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas till tävlingsledningen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har vänt sig om och går därifrån.

 1. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER OCH TILLFÄLLIGA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 

1 Spel i baddräkt eller bar överkropp tillåts inte.

2 Golfskor med metallspikar bör inte användas.

3 Vid spel på banan fordras en utrustning per spelare.

Det får vara högst fyra spelare i bollen och vid köbildning skall tre- och fyrbollar skapas.

5 Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

6 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel. Bajspåse måste användas.

7 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

8 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto bör kunna uppvisas samt greenlagare.

Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och få betala avgift på dubbla den gällande greenfeen.

10 För att få flyt i spelet gäller max 4 slag över hålets par. Därefter måste bollen tas upp. Räkna 5 slag över par.

11 Vid borttappad boll, leta högst 3 minuter.

12 Övningsspel med flera bollar på banan är ej tillåtet. Ej heller får rangebollar användas vid spel på banan.

13 Det är förbjudet att bryta in på ett hål om spelrytmen störs för andra spelare som redan befinner sig på hålet.

14 Bagvagnar bör inte dras över tee eller mellan green och bunker. Ej heller får vagn eller bag ställas eller läggas på green.

15 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

16 Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.