Medlemskap utan insats och med låga avgifter

Hälla Golfklubb är fullvärdig medlem av Svenska Golfförbundet.
Som medlem i Hälla GK har du även rätt att spela mot Greenfee på andra klubbars banor inom SGF och utomlands.

Vi välkomnar alla typer av golfare som vill vara medlem i en fullvärdig golfklubb

Avgift för Hälla GK avser din medlemsavgift som ger dig rätt till spel på banan, försäkring, samt möjlighet att delta i klubbens alla aktiviteter och rösträtt på Årsmötet.

 Medlemsansökan  (pdf-fil)

Medlemsförmån:  Spela 2 betala för 1, gäller i samarbete med TortunaGK.
(gäller fullvärdig medlem) båda måste vara medlem i Hälla GK. (gäller vardagar)

För mer information kan du även kontakta vårt kansli på telefon 021-38 06 55

Medlem betalar endast årsavgift (gäller kalenderår 1/1 – 31/12).

Fullvärdig senior
Fritt spel alla dagar i veckan.
Årsavgift: 2700:-

Vardagsmedlem senior
Fritt spel måndag-fredag.
Övriga tider får dessa medlemmar lösa greenfee.
Årsavgift: 1900:-

Vardagsmedlem 65+
Fritt spel måndag-fredag.
Övriga tider får dessa medlemmar lösa greenfee.
Årsavgift: 1800:-

Familjemedlem 4 personer
Fullvärdigt medlemsskap för hel familj.
2 seniorer och 2 juniorer.
Årsavgift: 6200:-

Familjemedlem 3 personer
Fullvärdigt medlemsskap för hel familj.
1 senior + 2 juniorer/knattar el. 2 seniorer + 1 junior/knatte
Årsavgift: 5700:-

Fullvärdig Junior
Fritt spel alla dag i veckan.
Ålder 13-21 år. Årsavgift: 1600:-

Fullvärdig Knatte
Fritt spel alla dagar i veckan.
Ålder 0-12 år. Årsavgift: 900:-