Medlemskap utan insats och med låga avgifter

Hälla Golfklubb är fullvärdig medlem av Svenska Golfförbundet. Som medlem i Hälla GK har du även rätt att spela mot Greenfee på andra klubbars banor inom SGF och utomlands. Vi välkomnar alla typer av golfare som vill vara medlem i en fullvärdig golfklubb Avgift för Hälla GK avser din medlemsavgift som ger dig rätt till spel på banan, försäkring, samt möjlighet att delta i klubbens alla aktiviteter och rösträtt på Årsmötet.

 Medlemsansökan  (pdf-fil)

Medlemsförmån:  Spela 2 betala för 1, gäller i samarbete med TortunaGK. (gäller fullvärdig medlem) båda måste vara medlem i Hälla GK. (gäller tisdag – fredag) För mer information kan du även kontakta vårt kansli på telefon 021-38 06 55 Medlem betalar endast årsavgift (gäller kalenderår 1/1 – 31/12). Fullvärdig senior Fritt spel alla dagar i veckan. Årsavgift: 2700:- Vardagsmedlem senior Fritt spel måndag-fredag. Övriga tider får dessa medlemmar lösa greenfee. Årsavgift: 1900:- Vardagsmedlem 65+ Fritt spel måndag-fredag. Övriga tider får dessa medlemmar lösa greenfee. Årsavgift: 1800:- Familjemedlem 4 personer Fullvärdigt medlemsskap för hel familj. 2 seniorer och 2 juniorer. Årsavgift: 6200:- Familjemedlem 3 personer Fullvärdigt medlemsskap för hel familj. 1 senior + 2 juniorer/knattar el. 2 seniorer + 1 junior/knatte Årsavgift: 5700:- Fullvärdig Junior Fritt spel alla dag i veckan. Ålder 13-21 år. Årsavgift: 1600:- Fullvärdig Knatte Fritt spel alla dagar i veckan. Ålder 0-12 år. Årsavgift: 900:-