Speciella regler vid tävlingar under Covid

Vi kommer inte att genomföra tävlingar med kanonstart, utan vi kommer att köra löpande start från

tee 1 i samtliga tävlingar för att slippa större samlingar innan start.

Vi vill att endast en i varje lag kommer och betalar samt hämtar ut scorekort!

Tänk på att hålla avstånd, så inga gemensamma samlingar före eller efter rundan.

Vi genomför ingen prisutdelning utan priserna kommer att få hämtas någon dag

efter tävlingen på i golfshopen.

Tävlingarna kommer att genomföras med de gällande Tillfälliga kompletterande

tävlingsvillkor 2021

*Scorekort – man byter inte kort, utan man för sin egen och medtävlares score på sitt egna kort. Man stämmer därefter av med varandra och signerar det egna kortet.

*Flaggstången – kvar i hålet hela tiden.

*Bunker – lägesförbättring ett scorekort.

Tävlingsledningen och klubbens personal kommer att göra sitt yttersta så att du ska

känna dig säker och följa de direktiv som SGF rekommenderar.

Känner du någon form av symptom rekommenderar vi att du stannar hemma. Hör av dig till tävlingsledningen alt shopen.